La retenció del 2% per a contractes temporals és mínima. En cas de pròrroga, reviseu si heu de regularitzar aquest tipus.

Si la vostra empresa contracta treballadors amb un contracte de durada inferior a l’any, haureu de practicar-los una retenció mínima del 2%. Però no oblideu que aquest tipus és mínim. Moltes empreses actuen per inèrcia i apliquen aquest 2% en tots els contractes temporals, fins i tot quan aquests es prorroguen.

En els contractes temporals heu de calcular les retribucions que es preveu satisfer durant l’any natural. Si aplicant la tarifa de retencions del treball resulta un tipus inferior al 2%, heu d’aplicar aquest tipus mínim. No obstant això, si resulta un tipus superior, haureu d’aplicar aquest tipus superior.

El nostre despatx està a la vostra disposició per a qualsevol dubte que se us plantegi en matèria fiscal i laboral.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

aceptar